BAKGRUND

”En människa kan betraktas som sund, när hennes fysik är i jämvikt, hennes matsmältning och ämnesomsättning fungerar ordentligt, hennes vävnads- och avsöndringsfunktion fungerar på normalt sätt och hennes själ, sinne och inre väsen befinner sig i ett tillstånd av inre lycka.“

Sushruta, ayurvedisk läkare cirka 1000 f.Kr.

Ayurveda Basicis

Ayurveda är en livsfilosofi som handlar om att upprätthålla en sund livsstil. Den uppstod för cirka 5 000 år sedan i Indien och är världens äldsta medicinska system. De första skriftliga beläggen sträcker sig 3 000 år bakåt i tiden.

Sitt etymologiska ursprung har Ayurveda i Sanskrit: "Ayus" betyder liv, eller period i livet. "Veda" betyder kunskap eller vetenskap.

Det sammansatta ordet ”Ayurveda“ betyder därmed inte bara ”Livskunskap“. Det innebär också att man ska leva sitt liv på bästa möjliga sätt i fysiskt och psykiskt avseende. Den ayurvediska filosofin har som mål ett långt och framför allt sunt liv med en balanserad livsstil – baserat på de tre pelarna kropp, sinne och själ.

För att uppnå detta fokuserar inte Ayurveda bara på behandlingen av sjukdomar utan också på förebyggande behandling genom rening och energigivande behandlingar.

Människan betraktas som en enhet bestående av kropp, själ och ande – och därför måste varje behandlingsplan anpassas efter det individuella behovet.

I början på vistelsen genomför våra läkare därför en inbokningsundersökning till vilken hör en genomgång av sjukdomshistorien och aktuella levnadsvanor hos patienten samt en pulsdiagnos och en fysisk undersökning. En särskilt viktig roll spelar då identifieringen av dosha-typ enligt det ayurvediska TriDosha-konceptet.

Doshas finns redan vid födseln i olika kombinationer där olika doshas är mer utpräglade för olika människor. De ska alltid befinna sig i harmoni med varandra – även om deras inbördes förhållande kan förskjutas under livets gång.

Korrekt balans av doshas är en förutsättning för den kroppsliga och själsliga hälsan.

En ohälsosam och obalanserad livsstil eller förändringar i livet förskjuter den naturliga balansen. Denna störning i balansen betraktas som en orsak till sjukdomar i den ayurvediska läran.

Målet med varje Panchakarma-behandling är att återställa balansen. Grundläggande element i varje behandling är oljemassage, olika ört- och reningskurer samt yoga och meditation. Den exakta behandlingsplanen måste anpassas efter varje individ. Detta gäller också den ayurvediska kostplanen: Beroende på den personliga dosha-sammansättningen påverkar varje ört och ingrediens balansen på doshas på olika sätt.

 
 
 

© 2015 SOMATHEERAM - Ayurvedic Hospital & Yoga Centre Pvt. Ltd. all rights reserved